Tags

【你甘心嗎?-生涯規劃教育問卷調查(4)】

January 22, 2017

唔知你哋估唔估到…原來阻礙青年人達成夢想嘅,頭4項依次係個人能力不足、學業壓力、社會機會不足同教育制度局限。你呢,又點睇?

 

見到呢個結果,高興嘅係青年人都唔係只識"射波",都會反思下自己有咩問題;但同時,我哋都好應該諗下,現行嘅教育制度下,令青年人咁懷疑自己嘅能力?定係根本就無好實際咁提升佢地唔同方面嘅能力,反而係讀好多好多嘅知識嘅時候令佢地有更大壓力,唔夠空間比佢地去追夢?

 

教育,真係好需要改變,更需要唔同人士,一齊去做呢個改變。

 

 

 

Please reload

香港生涯規劃協會 Hong Kong Life Planning Association

​電話 : (852) 3169 9208

​傳真 : (852) 2558 3884

地址 : 香港觀塘偉業街118號 Tuspark 603室 (牛頭角B6 出口)
         Rm 603, Tuspark, 118 Wai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong